Generelle regler.

Generelle regler

Regler for fiskeri
• Brug af levende agnfisk forbudt
• Højst en krog pr. stang/line
• Genudsætning af fangede ørred er ikke tilladt, alle andre arter SKAL genudsættes
• Kun en fiskestang pr. indløst fiskekort, øvrige stænger SKAL forblive tydeligt adskilt. medmindre ekstra stang er tilkøbt.
• Fiskeri med net, garn og løse liner ikke tilladt. 
• Fodring og forfodring er forbudt.
• Fiskekort ( kvittering for betaling) og fangst skal fremvises på forespørgsel.
• Fiskekvoter og tider skal overholdes. Overskridelse kan medføre afgift og bortvisning.

Generelle ordensregler
• Adgang til området er tilladt fra solopgang til solnedgang, eller efter aftale. Al færdsel uden for dette tidsrum forbudt. Overtrædelse vil medføre politianmeldelse og evt afgift.
• Frokost spisning og gåture på området er tilladt, dog har betalende gæster fortrinsret.
• Køretøjer SKAL henstilles på parkeringspladsen.
• Ophold og færdsel ved søen på eget ansvar.
• Færdsel på skrænterne og på øen forbudt.
• Affaldsbeholdere SKAL benyttes.
• Rensning af fisk i og ved søen strengt forbudt.
• Der må kun tændes bål i de allerede oprettede bålsteder
• Der må ikke knækkes grene af træer og buske.
• Badning og sejlads i og på søen forbudt.
• Fiskeri, færdsel og ophold kun på stierne i og omkring den store sø.
• Fiskepladser til kørestolsbruger er forbeholdt disse.
• Vis hensyn til de øvrige gæster.
• Efterlad området i ryddeligt stand og ryd op efter dig.

Ønsker du ikke selv at beholde dine fangede fisk, så gå en tur rundt om søen og tilbyd dem til andre. Det er så trist at se dem ligge i diverse skraldespande.